حاشیه های پیش از بازی ایران-کره جنوبی/ حضور هواداران در اطراف ورزشگاه آزادی