المسیره از حمله هوایی به مواضع نیروهای یمنی در استان جیزان خبر داد