نیروهای مقاومت اسلامی لبنان، مواضع داعش درمنطقه الزویتینی را هدف قرار داد