شهادت دومین سرنشین سقوط هواپیمای فوق سبک سپاه/ نقص فنی علت حادثه