ارائه فهرست زمین‌خواران ۴۲ هزار جریب زمین در اطراف کابل به رئیس‌جمهور افغانستان