۱۹۰ عضو طالبان در ولایت «فراه» افغانستان کشته و زخمی شدند