فهرست زمین‌خواران 42 هزار جریب زمین در اطراف کابل به رئیس‌جمهور افغانستان ارائه شد