دیدار وزیر اقتصاد با رییس صندوق بین‌المللی پول پس از دو دهه وقفه