درگیری فلسطینیان با نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال قدس چندین زخمی به جا گذاشت