حمله نیروهای امنیتی به عزاداران حسینی در کشمیر+تصاویر