فضاسازی ایستگاه ورزشگاه آزادی همزمان با برگزاری مسابقه فوتبال