دریافت پول از بانک مرکزی اروپاسرخط روزنامه های یونان/ 20 مهر ماه