۴ شهید و ۸ زخمی حاصل حملات جنگنده های سعودی به تعز