18 شهید و زخمی در حملات موشکی تروریست ها به منطقه حمدانیه حلب