قلم تبلت پی سی جدید Wacom قادر به تشخیص ۸۱۹۲ سطح فشار است