آخرین تحولات در روابط مصر و سعودی ، سرخط روزنامه های لبنان/ 20 مهر