گلکسی S8 احتمالاً موبایلی با دوربین دوگانه و فاقد کلید فیزیکی هوم است