سفیر سابق سوریه در اردن: ناتو حمله کند، تل آویو را موشکباران می کنیم