کاهش قیمت جهانی طلا تحت تاثیر گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره آمریکا