سفر رئیس جمهوری آذربایجان به ترکیه سرخط روزنامه های چاپ باکو/20 مهر