توضیحات مدیرعامل آتش‌نشانی درباره ریزش در متروی قیام