رژیم صهیونیستی نام نیروگاه هسته ای دیمونا را تغییر می دهد