ولیعهد سعودی: آماده رویارویی با چالش‌های امنیتی هستیم