توزیع 2500 کیت آموزشی در مدارس ابتدایی/ اجرای طرح تدبیر در دبستان‌ها