بیان موضوعات سیاسی در مراسم عزاداری اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند