توافقات ترکیه و روسیه، سرخط روزنامه های ترکیه/20 مهر