دبیرکل سازمان ملل: حملات هوایی سنگدلانه عربستان به یمن محکوم است