حمله ارتش سعودی و مزدورانش به مواضع نیروهای یمنی در جیزان و نِهِمْ ناکام ماند