جنایت صنعا، سعودی‌ها را مقابل چالش‌های سخت قرار داده است