کشتی‌های نیروی دریایی روسیه در جستجوی اجساد شهروندان سوری در اعماق دریا