دیدار پوتین با اردوغان؛ امضای قرارداد گازی و بررسی زمینه مشترک در سوریه