یک هتل در ایالت 'پنانگ' مالزی تهدید به بمب گذاری شد