دفاع از آزادی بیان آموزه مکتب عاشوراست/ از تریبون‌های مذهبی مرز جناح‌ها، مرز اسلام و کفر معرفی نشود