نرخ منطقی هر کیلو دام زنده چقدر است؟/ دلالان باز عامل گرانی شدند