نظرسنجی ان بی سی: فاصله ی محبوبیت هیلاری کلینتون پس از مناظره دوم با ترامپ دو رقمی شد