نوروزی‌نژاد: فاجعه این است که اکثر ملی‌پوشان هندبال بیرون لیگ بمانند