اعلام امادگی معروف ترین بانوی شطرنج باز آلمانی برای حضور در مسابقات جهانی در ایران