مایک پنس: همراهی با ترامپ را افتخاری برای خود می دانم