هشدار در مورد گسترش زیکا در آسیا – اقیانوسیه سرخط روزنامه های مالزی/ 20 مهر