رزمایش دریایی کره جنوبی و آمریکا سرخط روزنامه های چین/20 مهر