اعلام آمادگی مسکو برای همکاری با واشنگتن درباره حل بحران سوریه