USD/JPY: bulls eyes on key 104.32 - market developments shifting?