مقام اطلاعاتی آلمان: تروریست‌ها قصد داشتند فرودگاه برلین را منفجر کنند