حمله خمپاره ای تروریستها به حلب/افزایش مناطق ملحق به آتش بس