وهابی‌ها به خاطر پیروزی بنی‌اسرائیل روزه می‌گیرند!