کربلا در شب تاسوعا؛ میزبان و میهمان هر دو در سوز و گداز