شماری از نظامیان عربستان در منطقه عسیر کشته و یا زخمی شدند