Funderar över två avslöjande oljegrafer och lite guld