اولین دختر ایرانی در مسابقه مردان‌ آهنین‌! +تصاویر