ابراز خرسندی قائم مقام بانک جهانی از پیشرفت های حاصله در اقتصاد کلان ایران